Με την πρόσβαση, την ανάγνωση και τη χρήση των ιστοσελίδων που παρέχονται από το www.wearehormona.gr, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στις σελίδες.

Κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε ότι ούτε η εταιρεία We are Hormonal ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος είναι ή θα είναι υπεύθυνη ή άλλως υπεύθυνη για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί ή οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί ή οποιαδήποτε ενέργεια δε λαμβάνεται λόγω της χρήσης οποιασδήποτε πληροφορίας που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος  προορίζεται μόνο για γενικές πληροφορίες υγείας. Αυτός ο ιστότοπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας οποιασδήποτε κατάστασης υγείας ή προβλήματος. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου δεν πρέπει να βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο για τα δικά τους προβλήματα υγείας. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη δική σας υγεία θα πρέπει να απευθύνονται στον δικό σας γιατρό ή άλλο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Αποποίηση ευθυνών


Εάν έχετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε για τις υπηρεσίες επί πληρωμή των συνεργατών της ιστοσελίδας. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς  και δεν παρέχεται για να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία ή αντί θεραπείας ή ιατρικής φροντίδας.

Αξιοπιστία Πληροφοριών


Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και τον κίνδυνο για τη χρήση των πληροφοριών που δημιουργούνται και προσφέρονται από το We are Hormona. Ούτε το We are Hormona, ούτε οποιοσδήποτε από τους συνεργάτες και ιδιοκτήτες παρέχει ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, δηλώσεις ή εγκρίσεις σχετικά με οποιοδήποτε εμπόρευμα, πληροφορία ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ή γενικά στο Διαδίκτυο. Δε φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος ή ζημία προκύψει σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος είτε άμεσα είτε έμμεσα από οποιαδήποτε συναλλαγή είτε πληροφορία, είτε αυτή είναι μέσω Διαδικτύου είτε με άλλο τρόπο. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε την ακρίβεια, την πληρότητα και τη χρησιμότητα όλων των απόψεων, συμβουλών, υπηρεσιών και άλλων πληροφοριών, καθώς και την ποιότητα και την εμπορευσιμότητα όλων των εμπορευμάτων, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Συμβουλεύεται η προσωπική αξιολόγηση από ένα προσωπικό πάροχο Υγείας στην εφαρμογή πληροφοριών που παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα. 

Οι συντάκτες και οι συγγραφείς προϊόντων ερευνούν, δοκιμάζουν και προτείνουν ανεξάρτητα τα καλύτερα προϊόντα. Οι συστάσεις μας περιλαμβάνουν δοκιμασμένα και αγαπημένα προϊόντα, καθώς και νέα και καινοτόμα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη της εμμηνορρυσίας. Το περιεχόμενο υπόκειται έλεγχο για τις ιατρικές αναθεωρήσεις πριν από τη δημοσίευση. Το We are Hormona μπορεί να κερδίσει προμήθειες από συνδέσμους αγορών, κάτι που βοηθά στην υποστήριξη όλης της δουλειάς που κάνουμε. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τα προϊόντα που επιλέγουμε να καλύψουμε. 

Πολιτική επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης:


Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων για προ ηχογραφημένα διαδικτυακά σεμινάρια και μαθήματα μετά την αγορά, αυτά θα σταλούν αυτόματα στο καταχωρημένο email σας με την πληρωμή. Τα μελλοντικά διαδικτυακά σεμινάρια και μαθήματα θα επιστραφούν μόνο εάν το διαδικτυακό σεμινάριο καταλήξει να ακυρωθεί.Αν ένα σεμινάριο αφορά την ιστοσελίδα ενός εξωτερικού συνεργάτη, και προκύψει ακύρωση τότε την ευθύνη την παίρνει ο εκάστοτε συνεργάτης και οφείλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν. Καμία επιστροφή χρημάτων για αναγνώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον πελάτη.